Informace o Hanáckém folklórním souboru Kosíř

Od počátku své činnosti se Hanácký folklórní soubor Kosíř úspěšně zapojil do všech akcí pořádaných pro národopisné soubory a postupně si sami vymýšleli, kde předvedou své umění. V prvních letech jejich působení to byly akce především spojené s minulým režimem, organizované jako složky Národní fronty. Např. ples Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ), slavnost Jednotného zemědělského družstva (JZD), oslavy Velké řijnové socialistické revoluce (VŘSR), průvody na 1. máje a podobně. Největší událostí pro soubor byly a jsou Hanácké slavnosti v Prostějově, kterých se dodnes pravidelně účastní.

Každým vystoupením se folklórní soubor zdokonaluje a dostává do podvědomí Hanáků, proto se vedení nespokojilo pouze s několika málo tanci. Repertoár tanců se rozrůstá a vytváří se nová ucelená pásma. S nimi se soubor účastní na přehlídkách a soutěžích folklórních souborů či jiných vystoupeních nejen v regionu Haná, ale i na mezinárodních foklórních festivalech.

V zimním období prezentuje hanácký soubor své umění na Hanáckých bálech v Kostelci na Hané, ale i jako host v okolních obcích. Také se účastní adventních setkání, organizovaných v kostele. V létě slaví v Kostelci na Hané hody, ustanovené na poslední sobotu a neděli v srpnu. Těmito hody se snaží navrácení k tradici Jakubské pouti. A protože místní kostel je zasvěcen sv. Jakubovi, odehrává se program na prostranství před kostelem. Mimo svou obec Kostelec na Hané se účastní předvádění Hanáckého práva či svatby, pořádané souborem v Němčicích na Hané. V dnešní době vlastní Hanácké svatby neprovozují, pouze pokud se žení nebo vdává někdo ze haníckého souboru, vytvoří pro novomanžele soukromý program.

V roce 1987 a 1991 dokonce s Kosířem vystupoval Jožka Černý, což dokládá i kronika.

Od roku 1992 se hanácký soubor Kosíř z Kostelce na Hané pravidelně účastní akce nazvané Kostelce v Kostelci. První celorepublikové (tenkrát ještě ČSFR) setkání se konalo v Kostelci nad Černými lesy, za účasti dvaceti dvou Kostelců a nechyběl žádný. Dokonce přijeli i účastníci ze Slovenska. Na druhém setkání, opět v Kostelci nad Červenými lesy, se také předvedl Malý Kosíř.

Folklórní soubor byl také osloven Ústavem lidové kultury ve Strážnici, aby se 12. 5. 1996 zúčastnil natáčecí akce, jež mapovala tance z celé republiky. Každý hanácký soubor z Hané zpracoval ze sbírky L. Uhrové-Mátlové určité tance, na které odborně dohlížela Zdenka Jelínková (Brno) a Jan Kadlec st. Vše se odehrálo v Hanáckém skanzenu v Příkazech u Olomouce.

Dalším z mnoha akcí souboru bylo pořádání 1. mezinárodního festivalu, který se konal 13. 8. 2004 v Kostelci na Hané. Zúčastnili se soubory z Belgie, dětský soubor Jerevan, soubor Hanácká beseda z Kojetína, místní Kosíř a také dětský soubor Malý Kosíř. Dalšími účinkující byli country kapela "To je problém", umělecký šerm z Kojetína. Čestným hostem na festivalu byl ministr V. Kolář.

Na odchodu

Téměř v zápětí odjížděl Kosíř na 50. Mezinárodní folklorní festival, který se konal 18. - 22. 8. 2004 v Červeném Kostelci, v přírodním areálu u Divala J.  K. Tyla. Za těch pár dnů se tam vystřídalo spousta souborů, ze zahraničí i z České republiky. Hospoda

V září téhož toku opět hanácký soubor Kosíř spolupracoval s Českou Televizí při natáčení dokumentu o životě Josefa Mánese a Petra Bezruče na Hané, natáčeného v Čechách pod Kosířem, v Kostelci na Hané a v okolí malebné Hané.

Natáčení ČT

Účast na soutěžích považuje folkórní soubor za jednu z hlavních forem své činnosti. Jsou nejen měřítkem pro výsledky jeho činnosti, ale také impulsem pro jeho umělecký vývoj. Na všechny soutěže, ať už byly v rámci lidové umělecké tvořivosti nebo současné národní soutěže folklorních souborů, se členové vždy připravovali a připravují poctivě.
 

Členové Hanáckého folklórního souboru Kosíř se schází na zkoušky každý pátek ve 20.00 hod. v Kostelci na Hané v objektu sokolovny. Zkoušky jsou veřejné a muže se přijít podívat kdokoliv a případně se i připojit k tanci a nebo stát se členem souboru - kontakt zde. Nové členy folkórní soubor rád přivítá, nejen jako tanečníky, ale třeba i jako posilu k muzice.