Styk se zahraničím

Soubor Kosíř je čestným interpretem hanáckého folklóru na folklorních festivalech. Nejen doma, ale i v zahraničí dostává soubor příležitost předvést svůj program. Především na mezinárodních folklorních festivalech, ale také na výměnných zájezdech, kterých se soubor účastní. Zde se stává propagátorem naší kultury a hanáckého lidového umění.

Prvním zahraničním zájezdem, který folklórní soubor Kosíř uskutečnil, byla v roce 1990 cesta do městečka Kalocsa v Maďarsku. Tam se konal, ve dnech 10.–16. července, X. Folklorní festival Podunajských zemí. Festival nebyl financován a každé město si svůj program hradilo samo. Dvacetitisícovou Kalocsu stál festival 10 mil. forintů. Město nemá téměř žádný průmysl a největším závodem u nich je výrobce mleté papriky, proto si úhradu zajistilo svými sponzory.

Souboru byl na místě přidělen průvodce, který částečně mluvil slovensky, ale o tlumočení souboru se staral Ing. Gustav Lakoš. Tehdy třicetičtyřčlenný hanácký soubor se připojil ke slavnostnímu průvodu městem a galapředstavení v přírodním amfiteátru. Zahajovacího průvodu se zúčastnilo celkem 27 souborů z 25 zemí. V průběhu týdne měli členové zorganizovanou projížďku na lidi po Dunaji, přehlídku drezúry koní a prohlídku muzea papriky v Kalocse. O ostatní zábavu se starali sami. Navázali také mnoho přátelství s jinými zahraničními soubory, se kterými chtěli v budoucnu uskutečnit výměnné návštěvy. U obecenstva měl soubor Kosíř úspěch a samotný festival se vydařil. A i místní noviny se o souboru vyjadřovali pochvalně.

Od té doby až do součastnosti přibylo několik dalších zájezdů do řady exotických zemí. V červenci 1992 podnikl soubor patnáctidenní turné po okolí Lisabonu v Portugalsku. Ubytováni byli přímo v rodinách ve městě Piňhal de Frades a měli možnost nahlédnout přímo do soukromého života Portugalců. V této lisabonské oblasti se konal folklorní festival, na který byli oficiálně pozváni. Probíhal na několika místech – v Almadě, Sesimbře, Seixalu a Piňhal de Frades. Se svým programem vystoupili na všech těchto podiích, a to s obrovským úspěchem. Krásné bohatě vyšívané kroje, sólový zpěv i melodická hudba, v kontrastu s portugalským folklórem, udělaly na diváky velký dojem. Mezi nimi nechyběl ani tehdejší československý velvyslanec Ing. Ivan Remenec, který osobně účinkujícím poděkoval a část souboru pozval na velvyslanectví do Lisabonu.

Podle vyjádření členů souboru patřilo k nejhezčím vystoupení v přímořském středisku Sesimbra, kde jeviště bylo umístěno přímo na pláži. Řada místních, kterým se hanácký folklór v choreografii J. Kadlece ml. líbil, následovali Kosíř do jakéhokoliv místa jeho účinkování.

Kromě Portugalska navštívil folklórní soubor Kosíř v průběhu cesty dalších osm států, které shlédli jako turisté a na některých místech pro zájem obyvatel předvedli improvizovaná vystoupení. Za krásné chvíle také vděčí sponzorům, kteří přispěli finanční částkou na uskutečnění cesty a na zhotovení propagačního materiálu.

Po roce vycestoval folkórní soubor Kosíř do Francie. Cestou shlédl několik historických památek. Do cílového města Couffé dorazili 1. července 1993. Zde se konal festival, na kterém vystoupili soubory z Argentiny, Řecka, Bulharska a Francie. I zde byli členové ubytováni v rodinách.

Folklórní soubor Kosíř se doma nestačil ani ohřát a již na Hané vítal spřátelený soubor z Portugalska. Jeho padesát členů tak oplatilo návštěvu folklórnímu souboru Kosíř. Kostelec na Hané však nebyl pro Portugalce jediným cílem. Navštívili Prostějov a také mezinárodní folklorní festival v Šumperku.

V červenci 1994 hanácký soubor Kosíř vycestoval na Mezinárodní festival folklorních tanců v Belgii. Než dorazili na místo konání město Mersinelle, předvedli své umění v areálu školy v nedalekém městečku Villers-vi-Boulette. Během pětidenního festivalu se na pódiu vystřídaly folklórní soubory z Moldávie, Bolívie, Thajska, Španělska, Maroka, Belgie a samozřejmě z České republiky. Po celou dobu konání se o členy starala paní Jitka von Lindern, rodačka z Prahy žijící v Belgii. Pan Kadlec ml. se s paní von Lindern spřátelil před několika lety v Kralicích na Hané při setkání národopisných souborů. Později ji kontaktoval a domluvil účast na festivalu. Soubor Kosíř se s paní von Lindern setkal již v roce 1992 v Portugalsku.

Pro své dobré vztahy s folklorním souborem Andorinhas do Piňhal z Portugalska, přijali členové souboru Kosíř pozvání na folklorní festival v Sesimbře konaný v červenci roku 1998. A stejně tak jako před šesti lety sklidili velký úspěch.

Jak se již stalo tradicí, následující rok přijeli Portugalci opět do Čech. Soubor vystoupil v Kostelci na Hané, před prostějovskou radnicí a před kostelem v Nezamyslicích. Tentokrát jen čtyřicet členů souboru zatancovalo za doprovodu kytary, harmoniky a bubínků portugalské lidové tance. Tančili v krojích charakteristických pro jednotlivá řemesla a všechny tance se odbývaly v kruhu. Celá akce probíhala za finanční podpory Městského zastupitelstva v Kostelci, Prostějově a Nezamyslicích a firmy Qualite Prostějov.

Jako zatím poslední výzvu přijali Kostelečtí reprezentaci České republiky na mezinárodním festivalu, který se konal na Azorských ostrovech v roce 2003. Azory se nacházejí na 38°30‘ severní šířky 28°00‘ západní délky v srdci Atlantiku. Skládají se s 9 ostrůvků vzdálených od východu pevniny Portugalska asi 2 000 km a na západ od New Yorku asi 4 000 km. Jména ostrůvků od nejmenšího: Corvo, Sta Maria, Graciosa, Flores, Faial, São Jorge, Terceira, Pico a největší v souostroví São Miguel, který jsme navštívili. Ubytováni byli v malém Městečku Relva, na západ od hlavního města Ponta Delgda.

Azorské ostrovy

Azorské ostrovy
Hanáci byli jediným českým zástupcem, ale i jediným foklórním souborem, který zastupoval evropský kontinent. Festivalu se zúčastnilo deset souborů, z nichž jeden byl domácí a další ze zámoří, například z Kanady, USA, Brazílie a podobně. Během jedenáctidenního výjezdu měl soubor Kosíř na programu devět vystoupení téměř po celém ostrově.

Při cestách po vystoupení si prohlédli krásy ostrova např. horská jezírka vytvořená sopečnou činností, navštívili Furnas tady se vařilo pod zemí, jedinou továrnu na výrobu čaje Gorreama, různé vyhlídky po ostrově a mnoho jiných krás ostrova. Všem čtyřiadvaceti členům souboru včetně kapely se navíc dostalo výjimečného privilegia. Jako jediní byli pozváni k nejvyššímu politickému představiteli Azorských ostrovů – předsedovi vlády, který je přijal ve své soukromé rezidenci.

Na všech vystoupeních byl program hanáckého souboru Kosíř velmi úspěšný. Svědčí o tom jak ohlasy domácího i zahraničního tisku, tak četné pozvání k dalšímu vystoupení. Soubor by rád přijal všechny nabídky, ale bohužel nemůže, chybí finance. V dnešní době soubor Kosíř nemá žádné sponzory, je odkázán z větší části na výnosech ze svých aktivit a státní dotace na pořádání místního festivalu.